REPLIKI HISTORIA GALERIA CENNIK KONTAKT

Kontakt

Wszel­kie in­for­ma­cje na te­mat re­plik do­st瘼­ne s o ka­dej po­rze dnia i no­cy te­le­fo­nicz­nie pod nu­me­rem:

517 18 19 38

Jeli jed­nak nie masz ta­kiej mo­li­wo­ci lub chcesz unik­n寞 po­my­ki pod­czas po­da­wa­nia nu­me­r闚...

Formularz kontaktowy

...sko­rzys­taj z po­ni­sze­go for­mu­la­rza. Tu r闚­nie mo­瞠sz zg豉­sza b喚­dy zna­le­zio­ne na stro­nie.

flaga We speak English!   flaga Schreiben Sie uns auf Deutsch!   flaga Mete n嫥 ps嫢 鋀sky!

Wpisz imi i nazwisko.
flaga Your name   flaga Ihr Name   flaga Vae jm幯o


Podaj sw鎩 adres e-mail, 瞠­by­my mo­gli odpo­wie­dzie na Two­j wia­do­mo.
flaga E-mail address   flaga E-Mail-Adresse   flaga E-mailov adresa


Tre wiadomoci:
flaga Your message   flaga Ihre Nachricht   flaga Vae zpr嫛a


Aby list zosta wys豉ny, musz by wype軟ione wszyst­kie po­la.
flaga All fields must be filled in
flaga Alle Felder mssen ausgefllt werden
flaga Vechna pole mus bt vypln髶a


Facebook

Ma­nu­fak­tu­ra Blach T這­czo­nych dzia豉 r闚­nie na Face­boo­ku. Za­miesz­cza­my tam zdj­cia wy­ko­na­nych przez nas re­plik oraz in­for­ma­cje o zlo­tach i wy­sta­wach, na kt­rych b­dzie mo­na obej­rze z blis­ka na­sze wy­ro­by.

REPLIKI HISTORIA GALERIA CENNIK PYTANIA KONTAKT
© 2011-2017 Manufaktura Blach T這czonych.
Stron wykona Artur Kosnowicz w styczniu 2014. Ostatnie zmiany wprowadzono 9 listopada 2017.